flipbuilder_help

כיצד להוסיף אפקט אנימציית טקסט

אנא בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ [הצג ציר זמן].

2. לאחר מכן לחץ על טקסט היעד ועל המחוון.

3. בחר [טֶקסט] כדי להגדיר את אפקטי האנימציה של כניסה/תשומת לב/יציאה. אתה גם יכול להגדיר את מרווח האותיות או זמני החזרה.

4. אתה יכול להתאים אישית את המהירות והזמן של אפקטי אנימציה. גרור כדי להתאים את אורך המחוון כדי לשנות את משך הזמן.

5. לחץ [להציל] אוֹ [שמור ותצוגה מקדימה] לתצוגה מקדימה של אפקט הנפשת הטקסט.

add-text-animation-effect

הודעה: רק גופן וקטור תומך באפקטי טקסט.

ההשפעה של ההגדרות לעיל היא כדלקמן:

the-effect-of-text-animation

Powered by BetterDocs

he_ILעִבְרִית