flipbuilder_help

มีวิธีกำหนดลิงค์หนังสือที่เปิดหนังสือพลิกที่หน้าเฉพาะหรือไม่?

เปิดฟลิปบุ๊กในหน้าต่างใหม่ โปรดให้ความสนใจกับ URL ของหนังสือ ในภาพหน้าจอด้านล่าง เราสามารถบอกได้ว่าหากหน้าปัจจุบันคือหน้า 8 ที่ส่วนท้ายของ URL จะมี “#p=8” แสดงอยู่

หน้า=8

ดังนั้น หากคุณต้องการให้ลูกค้าหรือเพื่อนของคุณเปิดฟลิปบุ๊กในหน้าใดหน้าหนึ่ง สิ่งที่คุณต้องทำเพียงเพื่อเปลี่ยนหมายเลขหน้าที่ท้าย URL แล้วส่งที่อยู่ไปให้ผู้อื่น

ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าและเพื่อนๆ ของคุณสามารถเพลิดเพลินกับฟลิปบุ๊กของคุณในวิธีที่สะดวกยิ่งขึ้น

Powered by BetterDocs

thไทย