flipbuilder_help

Så här använder du GPL Ghostscript som renderingsmotor för din bok (för vinst)

Här är tre steg för att använda GPL Ghostscript som renderingsmotor för din bok.

Steg 1: Ladda ner GPL Ghostscript (32bit) #

Klick " Ladda ner GPL Ghostscript (32bit)” och ladda ner GPL.

klicka för att ladda ner-gpl
nedladdning-gpl
Steg 2: Installera GPL Ghostscript (32bit) #

Installera Ghostscript (32bit) och kopiera sökvägen för att installera det.

t.ex. C:\Program Files (x86)\gs\gs9.54.0

Steg 3: Lägg till GPL Ghostscript (32bit) installationssökväg i programmet #

1. Klicka [Bläddra] för att öppna en mapp.

2. Klistra in sökvägen som kopierades i det sista steget och tryck [Stiga på].

3. Välj [bin] mapp

4. Klicka [Öppen mapp].

sök-gpl

5. Slutligen kan du använda GPL Ghostscript som renderingsmotor för din bok.

add-gpl-sökväg

Powered by BetterDocs

sv_SESvenska