flipbuilder_help

כיצד להוסיף כפתור לחיצה להתקשרות ל-Flipbook שלי

בממשק העורך, לחץ [טלפון]. לאחר מכן הזן את מספר הטלפון שלך בשדה הריק ולחץ [להציל].

הוסף-לחצן-להתקשר

לפני השמירה, תוכל גם להתאים אישית את סמל הטלפון הזה כגון אטימות, גודל, מיקום וסיבוב בחלונית [סגנון] או להעלות תמונה חדשה כסמל טלפון. יתר על כן, אתה יכול להגדיר אנימציות כניסה/תשומת לב/יציאה עבור סמל הטלפון הזה.

התאמה אישית של כפתור ההתקשרות

נתמך על ידי BetterDocs

he_ILעִבְרִית