flipbuilder_help

Czy mogę kolejno przekonwertować grupę plików PDF na flipbooki?

Zdecydowanie tak. Możesz przekonwertować grupę plików PDF na flipbooka jeden po drugim za pomocą konwersji wsadowej. Możesz wykonać konwersję wsadową na stronie startowej lub w oknie głównym.
1. Na stronie startowej lub w oknie głównym kliknij [Konwersja wsadowa].

batch-convert

2. Kliknij [Dodaj pliki PDF] lub [Dodaj folder], aby wybrać pliki, które chcesz przekonwertować.

a-batch-conversion

3. Przed konwersją możesz
① ustawić format publikacji i ścieżkę wyjściową.
② wybierz szablon dla swoich flipbooków.
③ ustaw zakres stron do zaimportowania i dostosuj parametry jakości strony flipbooka.

do-publish-settings

4. I kliknij [Konwertować] następnie twoje pliki PDF zostaną pomyślnie przekonwertowane na flipbooki.

convert-successfully

Powered by BetterDocs

pl_PLPolski