flipbuilder_help

Cách xuất bản sách lật và tải lên trang web của riêng bạn

Bạn có thể tải sách lật lên máy chủ của mình và tự lưu trữ chúng. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

XUẤT BẢN SÁCH FLIPBOOKS CỦA BẠN #

Bước 1: Nhập tệp vào FlipBuilder. #
Xuất bản-Sách lật
Bước 2: Nhấp vào nút [Xuất bản] trên thanh công cụ. #
Xuất bản sách lật lên trang web của bạn
Bước 3: Chọn các tùy chọn đầu ra của bạn trên cửa sổ bật lên và nhấp vào [Xác nhận]. #
Xuất bản trang web của riêng bạn

TẢI SÁCH FLIPBOOKS CỦA BẠN VÀO TRANG WEB CỦA BẠN #

Bạn có thể tải tất cả các tệp sách lên máy chủ của riêng mình thông qua công cụ FTP của bên thứ ba, như FileZilla.
Bước 1: Tải xuống và cài đặt FileZilla. #
FileZilla
Bước 2: Kết nối với máy chủ. #
Nhập thông tin đăng nhập của bạn (máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và cổng), sau đó nhấp vào [Kết nối nhanh] cái nút.
Kết nối với máy chủ
Bước 3: Đặt tất cả các tệp sách vào MỘT thư mục. #

Tên của thư mục sẽ là một phần của đường dẫn liên kết.

Đặt tất cả các tệp trong một tệp
Bước 4: Tải lên sách lật của bạn. #

Trên bảng điều khiển bên trái của FileZilla, bạn có thể truy cập các tệp của mình trên máy tính.

Trên bảng điều khiển bên phải của FileZilla, bạn có các tệp và thư mục từ máy chủ của mình.

Tải sách lật của bạn lên FileZilla

Để tải sách lật lên, bạn có thể chỉ cần kéo và thả toàn bộ thư mục sách vào một thư mục cụ thể trên máy chủ của mình.

Tải tệp lên
tải lên máy chủ

Khi quá trình tải lên hoàn tất, bạn có thể xem sách lật trên trang web của riêng mình.

Bước 5: Nhúng sách lật vào trang web của bạn. #
Nhúng sách lật vào trang web của bạn

1.Tìm liên kết sách lật của bạn

(1) Mở thư mục sách lật

(2) Nhấp chuột phải vào tệp * .html

(3) Sao chép URL sách lật

(4) Thay thế tên miền thành tên miền của riêng bạn

(5) Sao chép liên kết sách lật

2. Dán mã nhúng vào tệp HTML

(1) Thay thế liên kết sách lật trong mã nhúng sau

<iframe style=”width:700px;height:400px” src=”https://yourdomain.com/bookmaker/pcel/” seamless=”seamless” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowtransparency=”true” allowfullscreen=”true” ></iframe>

(2) Sao chép toàn bộ mã nhúng sau khi sửa đổi mã ở trên và dán vào tệp HTML của bạn.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt