flipbuilder_help

Hur man låter min pdf-text sökas och kopieras efter import

Det är lätt. Efter att ha klickat [Importera PDF], Välj [Informationsextraktion] och [Tillåt textsökning och kopiering]. Sedan kan texten extraheras från PDF och sedan kan du göra den sökbar i blädderboken. 

Allow-pdf-text-to-be-searched

Efter att ha aktiverat [Visa textknapp] och klicka på knappen kan du kopiera den markerade texten.

copy-your-pdf-text

Powered by BetterDocs

sv_SESvenska