flipbuilder_help

ฉันจะเปลี่ยนสีแบบอักษรและสีแบบอักษรป๊อปอัปได้ที่ไหน

ในหน้าต่างหลัก เลือก [การตั้งค่า] และ [การตั้งค่าแถบเครื่องมือ]. จากนั้น คุณสามารถคลิกบล็อคสีเพื่อกำหนดสีแบบอักษรและสีแบบอักษรที่แสดงขึ้น

change-font-color-and-pop-up-font-color

คุณยังสามารถพิมพ์ “แบบอักษร” ในช่องค้นหาและค้นหา แล้วเปลี่ยนได้ [กำลังโหลดสีแบบอักษรของคำอธิบายภาพ] และ [สีแบบอักษรของคำค้นหา] โดยคลิกที่บล็อคสี

change-color

Powered by BetterDocs

thไทย