flipbuilder_help

האם יש דרך לשמור תבנית של ההגדרות לשימוש עתידי

כן! פשוט עקוב אחר השלבים המוזכרים להלן, אתה יכול לשמור תבנית של ההגדרות לשימוש עתידי.

לאחר ייבוא הקבצים, לחץ [תבניות] בחלון הראשי ובחר [התבנית שלי]. לאחר מכן לחץ [יְצוּא] לייצא תצורות ספר נוכחיות. פשוט הזן את שם התבנית ובחר את התצורה שתישמר. לאחר מכן, לחץ [לְאַשֵׁר].

save-a-template-of-the-settings

לבסוף, לחץ [להציל] כדי לשמור את תצורות הספר הנוכחיות.

save-your-book-configurations

בנוסף, בעת ייצוא תצורות הספר הנוכחיות, תוכל לבחור [שמור כ"תבנית שלי"] או לחץ [שמור כתבנית חדשה] כדי לשמור את התצורות הנוכחיות כתבנית חדשה ישירות.

save-the-current-book-configurations-as-a-template

אם ברצונך לשנות את שם התבנית והתצורות, לחץ [ערוך תבנית].

edit-the-template-configurations

Powered by BetterDocs

he_ILעִבְרִית