flipbuilder_help

כיצד להפוך את ספר הכפכף שלך אוטומטית

תכונת ההיפוך האוטומטי יכולה לגרום לך להעיף את ספר הגלילים שלך מבלי ללחוץ שלב אחר שלב.

1. בחלון הראשי, לחץ [הגדרות].

2. ואז הכנס "היפוך אוטומטי" בתיבת החיפוש וחפש אותה.

3. הפעל [הצג את לחצן היפוך אוטומטי]. אתה יכול להפעיל [היפוך אוטומטי בהפעלה] והגדר את מספר החזרות.

4. אתה יכול להפוך את הספר ההפוך שלך אוטומטית על ידי לחיצה על [היפוך אוטומטי] לַחְצָן.

הפוך-להפוך-אוטומטי-הדפדוף שלך

Powered by BetterDocs

he_ILעִבְרִית