flipbuilder_help

Můžeme vytvořit vertikálně překlápěcí ebook

Samozřejmě můžete. 

Obvykle je směr otáčení této elektronické knihy zleva doprava. Pokud chcete vytvořit vertikálně překlápěcí e-knihu, v hlavním okně vyberte [Design] a [Nastavení]. Můžete psát "směr otočení" ve vyhledávacím poli. Poté převeďte směr převrácení na nahoru-dolů.

create-a-vertically-flipping-ebook

Powered by BetterDocs

cs_CZČeština