flipbuilder_help

Hur man visar/döljer en bild när jag klickar på specifika ord i blädderboken

Följ bara följande steg så kan du använda den här funktionen på rätt sätt.

1. Välj en måltext i multimediaredigeraren.

2. Klicka [Trigger Action] och [Visa gömma].

3. Välj en bild som du vill visa eller dölja och klicka [Bekräfta].

4. Ställ in bilden som [Visa/Göm/Byt].

5. Klicka [Spara].

show-or-hide-an-image-when-I-click-specific-words

Powered by BetterDocs

sv_SESvenska