flipbuilder_help

ฉันจะฝังฟลิปบุ๊กบนไซต์ WordPress ได้อย่างไร

ที่นี่เราจะแสดงวิธีการฝังหนังสือพลิกบนไซต์ WordPress

ขั้นตอนที่ 1: คัดลอกรหัสย่อ #

คลิกชื่อปลั๊กอิน "Flip Book" -> คัดลอก "Shortcode"

คัดลอกรหัสย่อ

ขั้นตอนที่ 2: เปิดโพสต์ใหม่ #

คลิก "โพสต์" -> "เพิ่มใหม่"

โพสต์ใหม่

ขั้นตอนที่ 3: วางรหัสย่อ #

วางรหัสย่อในโพสต์

วางรหัสสั้น

ขั้นตอนที่ 4: ดูตัวอย่างหรือเผยแพร่ #

คลิกที่ "ดูตัวอย่างหรือเผยแพร่"

แสดงตัวอย่าง-เผยแพร่

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบโพสต์ของคุณ #

ตรวจสอบ Flipbook ในโพสต์ของคุณ

ตรวจสอบ

ขับเคลื่อนโดย BetterDocs

thไทย