flipbuilder_help

כיצד אוכל לקבל חשבונית עבור התשלום שלי

כדי לקבל חשבונית עבור התשלום שלך, בצע את השלבים הבאים:

שלב 1: התחברות לחשבון שלך. #

היכנס לחשבון שלך

שלב 2: לחץ על [רשימת חשבונות] > לחץ על [חשבונית]. #

רשימת חשבונות

נתמך על ידי BetterDocs

he_ILעִבְרִית