flipbuilder_help

Cách tạo sách truyện âm thanh cho trẻ em

Để tạo sách truyện nói cho trẻ em, cả hai Flip PDF PlusFlip PDF Plus Pro giúp bạn thêm âm thanh và hiển thị chú thích bằng trợ lý giọng nói, như các chương trình sách bên dưới:

Flip PDF Plus cho phép bạn tạo sách trực tuyến với âm thanh và hình ảnh động.

Chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào [Trợ lý] trên thanh bên, chọn một vai trò trợ lý.

2. Chọn trang mà bạn muốn thêm âm thanh và văn bản.

3. Chúng tôi cung cấp hai tùy chọn để thêm âm thanh:

(1) Chuyển văn bản thành giọng nói

Nhập văn bản vào hộp. > Chọn hiển thị phụ đề hay không. > Chọn một công cụ giọng nói. > Tạo thành âm thanh.

(2) Tải lên MP3

Chọn và nhập tệp * .mp3> Chọn hiển thị phụ đề hay không. > Nhập văn bản vào hộp để thêm chú thích.

Trợ lý giọng nói

4. Sau khi thêm âm thanh cho tất cả các trang, bạn có thể chọn [Tự động lật sau khi phát âm thanh] hoặc [Lật thủ công sau khi phát âm thanh]

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn trợ lý giọng nói trong cửa sổ xem trước.

Add-Audio-with-Voice-Assistant

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt