flipbuilder_help

Hur man upptäcker och klipper den breda sidan i ett PDF-dokument

Efter att ha klickat på [Importera PDF] i popup-fönstret, välj [Widepage Cut] och du kan välja ett klippläge anpassat till din blädderbok från de fem lägena nedan.

Ingen #

Om ditt PDF-dokument är ensidigt, välj [Ingen], vår programvara kommer automatiskt att konvertera det till ensidiga uppslag.

Bil #

Om både fram- och baksidan av ditt dokument är ensidiga, andra sidor är bredsida, rekommenderar vi att du klipper dina sidor i [Auto]. Vår programvara kommer automatiskt att konvertera den till dubbelsidiga uppslag förutom de första och sista sidorna.

Två sida 1 #

Om ditt PDF-dokument är uppslagna på två sidor, omslaget finns på första sidan, baksidan på sista sidan, välj [Två sidor 1].

Två sida 2 #

Om ditt PDF-dokument är 2-sidigt uppslag, baksidan finns på första sidan, främre omslaget på andra sidan, välj [Två sida 2].

Två sida 3 #

Om ditt PDF-dokument är uppslagna på två sidor, omslaget är på första sidan, baksidan på den andra sidan, välj [Två sida 3].
upptäck-och-klipp-hela-sidan

Powered by BetterDocs

sv_SESvenska