flipbuilder_help

Kan jag importera vissa sidor till programmet

Naturligtvis kan du importera alla PDF-sidor eller välja ett specifikt sidintervall för din PDF som ska importeras.

Klicka på [Importera PDF] och välj [Sidintervall] i popup-fönstret. Du kan anpassa ett specifikt sidintervall för din PDF som ska importeras. Välj [Custom] och skriv ner sidintervallet i fältet.

Till exempel: 1-20

importera-vissa-sidor-till-programmet

Powered by BetterDocs

sv_SESvenska