flipbuilder_help

Finns det något sätt att uppdatera en befintlig bok utan att ändra webbadressen

Ja. Det finns två sätt att uppdatera boken på.

Metod 1 #

Om boken laddades upp till din server måste du publicera den ändrade boken som HTML igen och ersätta den gamla HTML-koden.
uppdatera-en-befintlig-bok-utan-ändra-URL

Metod 2 #

Om boken laddades upp till FlipBuilder Cloud, åsidosätt boken.
Steg 1: Klicka på [Ladda upp online]>Välj [Skriv över en befintlig blädderbok]. #
skriva över en befintlig blädderbok
Steg 2: I popup-fönstret väljer du boken du vill åsidosätta > klicka på [Välj] > klicka på [Ladda upp]. #
ersätt-den-befintliga-boken

Vi föreslår att du kan spara projektet när du är klar med din bok. Du kan öppna och ändra projektet nästa gång eller uppdatera den befintliga boken genom att använda metoden ovan.

öppna-eller-spara-projektet

Powered by BetterDocs

sv_SESvenska