flipbuilder_help

האם יש דרך לעדכן ספר קיים מבלי לשנות את כתובת האתר

כן. ישנן שתי שיטות לעדכן את הספר.

שיטה 1 #

אם הספר הועלה לשרת שלך, עליך לפרסם שוב את הספר שהשתנה כ-HTML ולהחליף את ה-HTML הישן.
עדכן-ספר-קיים-בלי-לשנות-את-כתובת האתר

שיטה 2 #

אם הספר הועלה ל- FlipBuilder Cloud, נא לעקוף את הספר.
שלב 1: לחץ על [העלה אונליין]>בחר [החלף ספרון קיים]. #
להחליף-ספר-חפף-קיים
שלב 2: בחלון המוקפץ, בחר את הספר שברצונך לעקוף > לחץ על [בחר] > לחץ על [העלה]. #
להחליף-את-הספר-קיים

אנו מציעים שתוכל לשמור את הפרויקט בסיום הספר שלך. אתה יכול לפתוח ולשנות את הפרויקט בפעם הבאה או לעדכן את הספר הקיים באמצעות השיטה שהוזכרה לעיל.

לפתוח או להציל את הפרויקט

נתמך על ידי BetterDocs

he_ILעִבְרִית