flipbuilder_help

Jak wykryć i wyciąć szeroką stronę w dokumencie PDF

Po kliknięciu [Importuj PDF] w wyskakującym okienku wybierz [Wycinanie szerokiej strony] i możesz wybrać tryb wycinania dostosowany do flipbooka spośród pięciu poniższych trybów.

Nic #

Jeśli dokument PDF jest jednostronicowy, wybierz opcję [Brak], nasze oprogramowanie automatycznie przekonwertuje go na jednostronicowe rozkładówki.

Automatyczny #

Jeśli zarówno przednia, jak i tylna okładka dokumentu są jednostronicowe, inne strony są szerokie, zalecamy przycięcie stron w trybie [Auto]. Nasze oprogramowanie automatycznie przekonwertuje je na rozkładówki dwustronicowe, z wyjątkiem pierwszej i ostatniej strony.

Dwie strony 1 #

Jeśli dokument PDF składa się z dwóch stron widzących, przednia okładka znajduje się na pierwszej stronie, tylna okładka jest na ostatniej stronie, wybierz opcję [Dwie strony 1].

Dwie strony 2 #

Jeśli dokument PDF jest dwustronicowy, tylna okładka znajduje się na pierwszej stronie, przednia okładka na drugiej stronie, wybierz opcję [Dwie strony 2].

Dwie strony 3 #

Jeśli dokument PDF jest dwustronicowy, przednia okładka znajduje się na pierwszej stronie, tylna okładka na drugiej stronie, wybierz opcję [Dwie strony 3].
detect-and-cut-the-wide-page

Powered by BetterDocs

pl_PLPolski