flipbuilder_help

ฉันสามารถนำเข้าบางหน้าลงในโปรแกรมได้หรือไม่

แน่นอน คุณสามารถนำเข้าทุกหน้าของ PDF หรือเลือกช่วงหน้าเฉพาะของ PDF ที่จะนำเข้า

คลิก [นำเข้า PDF] และเลือก [ช่วงของหน้า] ในหน้าต่างป๊อปอัป คุณสามารถกำหนดช่วงหน้าเฉพาะของ PDF ที่จะนำเข้าได้ เลือก [กำหนดเอง] และจดช่วงของหน้าในช่องว่าง

ตัวอย่างเช่น:1-20

import-certain-pages-into-the-program

Powered by BetterDocs

thไทย