flipbuilder_help

איך לצייר קו/עקומה ולהכניס לדפי הספר המתהפכים שלי

תוכן העניינים

בחלון הראשי, לחץ [עורך מולטימדיה].

click-the-multimedia-editor

צייר קו #

בעורך המולטימדיה, הקש על [כלים] אוֹפְּצִיָה.

1. בחר [מברשת קו]. בחר [קַו] כסוג הקו.

2. התאמה אישית של הגדרות פרמטרים בפאנל הנכסים כמו קו מלא או מנוקד, קווים, רוחב קו.

3. לחץ על מיקום אחד על הבד והזז את המצביע למיקום אחר.

4. לחץ על הנקודה האחרונה כדי לסיים את הציור.

5. לחץ [סיים] כדי לצאת מהעריכה.

6.אל תשכח ללחוץ [להציל] כדי לשמור את הפרויקט שלך.

draw-a-line

צייר עקומה #

אם אתה רוצה לצייר עקומה, אתה צריך להמיר את סוג הקו לתוך [עֲקוּמָה].

1. בחר [עֲקוּמָה] בלוח הימני.

2. התאמה אישית של הגדרות פרמטר בחלונית הנכסים.

3. לחץ על מיקום אחד על הבד והזז את המצביע למיקום אחר. לאחר סיום הציור, גרור את הנקודות לציור.

4. לחץ [סיים] כדי לצאת מאזור העריכה.

5.אל תשכח ללחוץ [להציל] כדי לשמור את הפרויקט שלך.

draw-a-curve

Powered by BetterDocs

he_ILעִבְרִית