flipbuilder_help

איפה אני יכול לצמצם את הצל על הספר

1. לאחר ייבוא הקבצים שלך, בחלון הראשי, בחר [הגדרות].

2. הזן "צל" בתיבת החיפוש וחפש אותה.

3. לאחר מכן הזן את הפרמטרים שברצונך להגדיר בתיבה הריקה.

לצמצם-את-הצל-על-הספר

נתמך על ידי BetterDocs

he_ILעִבְרִית