flipbuilder_help

איפה אני יכול לצמצם את הצל על הספר

1. לאחר ייבוא הקבצים שלך, בחלון הראשי, בחר [הגדרות].

2. הזן "צל" בתיבת החיפוש וחפש אותה.

3. לאחר מכן הזן את הפרמטרים שברצונך להגדיר בתיבה הריקה.

reduce-the-shadow-on-the-book

Powered by BetterDocs

he_ILעִבְרִית