flipbuilder_help

Ako nakresliť čiaru/krivku a vložiť ju na stránky mojej knihy

V hlavnom okne kliknite na [Editor multimédií].

click-the-multimedia-editor

Nakresli čiaru #

V multimediálnom editore klepnite na [Nástroje] možnosť.

1.Vyberte [Line Brush]. Vyberte [riadok] ako typ linky.

2. Prispôsobte nastavenia parametrov na paneli vlastností, ako je plná alebo bodkovaná čiara, čiarka, šírka čiary.

3. Kliknite na jedno miesto na plátne a presuňte ukazovateľ na iné miesto.

4. Kliknutím na posledný bod dokončíte kreslenie.

5. Kliknite [Skončiť] pre ukončenie úprav.

6.Nezabudnite kliknúť [Uložiť] uložiť svoj projekt.

draw-a-line

Nakreslite krivku #

Ak chcete nakresliť krivku, musíte previesť typ čiary na [Krivka].

1.Vyberte [Krivka] na pravom paneli.

2. Prispôsobte nastavenia parametrov na paneli vlastností.

3. Kliknite na jedno miesto na plátne a presuňte ukazovateľ na iné miesto. Po dokončení kreslenia ťahajte body, ktoré chcete nakresliť.

4. Kliknite [Skončiť] na opustenie oblasti úprav.

5.Nezabudnite kliknúť [Uložiť] uložiť svoj projekt.

draw-a-curve

Powered by BetterDocs

sk_SKSlovenčina