flipbuilder_help

איך אני משתף פנקסים באמצעות דואר אלקטרוני

שיטה 1 #

פלט את הספר כ-HTML, EXE, APP, APK. לאחר מכן העלה אותו לשירות הענן. (למשל dropbox) זה יפיק קישור שיתוף כך שתוכל לשים את הקישור בגוף הראשי של המייל ישירות.
להוציא-את-הספר

שיטה 2 #

העלה את הספר לשרת שלך או קנה את הספר שלנו שירות תוספות אירוח, ושתף את הקישור לאחר קבלת הקישור.

שלב 1: היכנס לחשבון האחסון שלך. #

התחבר לחשבונך

שלב 2: שתף את החופפון שלך #

בחר ספר שברצונך לשתף ולחץ על [לַחֲלוֹק] סמל. לאחר מכן העתק את הקישור והדבק אותו ישירות בדוא"ל שלך.
שתף את הספר שלך

נתמך על ידי BetterDocs

he_ILעִבְרִית