flipbuilder_help

כיצד לשנות שפה עבור ממשק המשתמש של האפליקציה

תוכן העניינים

להלן 2 שיטות שבהן תוכל לשנות את השפה עבור ממשק המשתמש של האפליקציה.

שיטה 1 #

בדף הפתיחה, לחץ [שפה] ובחר שפה המוצגת.

שנה-שפה בדף-ההתחלה

שיטה 2 #

בחלון הראשי, לחץ על [אפשרויות] ולחץ [שפה]. לאחר מכן בחר שפה בתור השפה המוצגת. השפה המוצגת של ממשק המשתמש של האפליקציה תשתנה.

שנה-שפה-בחלון הראשי

נתמך על ידי BetterDocs

he_ILעִבְרִית