flipbuilder_help

איך אני משתף ספרים בפייסבוק

להלן 2 שיטות לשיתוף ספרים בפייסבוק:

שיטה 1 #

העלה את הספר לשרת שלך או קנה את הספר שלנו שירות תוספות אירוח, ושתף את הקישור לאחר קבלת הקישור.

בחר ספר שברצונך לשתף ולחץ על [לַחֲלוֹק] סמל. לאחר מכן, העתק את הקישור לספר ושתף אותו בחשבון הפייסבוק שלך.

שתף את הספר שלך

שיטה 2 #

אנא הפעל את תכונת השיתוף בתוכנה לאחר העלאת הספר שלך, ולאחר מכן שתף אותו לפייסבוק באמצעות כפתור השיתוף (לשיתוף בדרך זו תהיה תמונה ממוזערת).

שלב 1: לחץ על סמל [שתף] ובחר [פייסבוק] כדרך שיתוף בחלון המוקפץ. #

בחר-פייסבוק-כדרך-שיתוף

שלב 2: היכנס לחשבון הפייסבוק שלך ושתף את הספר. #

שתף את הספר שלך בפייסבוק

Powered by BetterDocs

he_ILעִבְרִית