flipbuilder_help

איך לצייר צורה ולהכניס לדפי הספר המתהפך שלי

קל לצייר צורה על דפי הספר המהפכים שלך עם עורך מולטימדיה.

in-the-multimedia-editor

לאחר פתיחת עורך המולטימדיה

1. בעורך המולטימדיה, הקש על [כלים] אוֹפְּצִיָה.

2. בחר [מברשת צורות].

3. בחר [קַו] כסוג הקו.

4. לחץ על מיקום אחד על הבד והזז את המצביע למיקומים שונים אחרים.

5. ואתה צריך לחבר את נקודת ההתחלה כדי לסיים את הציור.

draw-a-shape-by-line

אם אתה רוצה לצייר צורה זו עם קטע מעוקל, עליך לשנות את סוג הקו.

1. לחץ [עֲקוּמָה] בלוח הימני.

2. לאחר מכן גרור את הנקודות לציור.

3. לחץ [סיים] כדי לצאת מאזור העריכה.

4. לחץ [להציל] כדי לשמור את הפרויקט שלך.

draw-a-shape-by-curve

חוץ מזה, אתה יכול להתאים אישית את הצורה בלוח הימני לאחר סיום הציור.

customize-the-shape

Powered by BetterDocs

he_ILעִבְרִית