flipbuilder_help

איפה אני משנה את השקיפות של סרגל הכלים

זה כל כך קל. פשוט בצע את השלבים הבאים.

1. לחץ [לְעַצֵב] בחלון הראשי.

2. בחר [הגדרות].

3. לאחר מכן הכנס "אטימות סרגל הכלים" בתיבת החיפוש וחפש אותה.

4. ניתן להתאים את הפרמטר בתיבה הריקה.

לאחר ההגדרה, ניתן לראות את שינוי השקיפות בסרגל הכלים.

change-the-transparency-of-toolbar

Powered by BetterDocs

he_ILעִבְרִית