flipbuilder_help

Jak nakreslit čáru/křivku a vložit ji na stránky mé knihy

V hlavním okně klikněte na [Editor multimédií].

click-the-multimedia-editor

Nakresli čáru #

V multimediálním editoru klepněte na [Nástroje] volba.

1.Vyberte [Štětec na čáry]. Vybrat [Čára] jako typ čáry.

2. Upravte nastavení parametrů na panelu vlastností, jako je plná nebo tečkovaná čára, cap, šířka čáry.

3. Klikněte na jedno místo na plátně a přesuňte ukazatel na jiné místo.

4. Klepnutím na poslední bod dokončete kreslení.

5. Klikněte [Dokončit] pro ukončení editace.

6.Nezapomeňte kliknout [Uložit] uložit svůj projekt.

draw-a-line

Nakreslete křivku #

Pokud chcete nakreslit křivku, musíte převést typ čáry na [Křivka].

1.Vyberte [Křivka] na pravém panelu.

2. Upravte nastavení parametrů na panelu vlastností.

3. Klikněte na jedno místo na plátně a přesuňte ukazatel na jiné místo. Po dokončení kreslení přetáhněte body, které chcete nakreslit.

4. Klikněte [Dokončit] pro opuštění editační oblasti.

5.Nezapomeňte kliknout [Uložit] uložit svůj projekt.

draw-a-curve

Powered by BetterDocs

cs_CZČeština