flipbuilder_help

ฉันสามารถใช้หน้า PDF ขนาดต่างๆ ได้ไหม

จริงๆแล้วคุณสามารถ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดสำหรับพื้นที่หน้า แต่เราแนะนำว่าขนาดหน้าของแต่ละหน้าในไฟล์ PDF ควรเท่ากัน ขนาดที่เหมาะสมคือขนาดประมาณ A4

Powered by BetterDocs

thไทย