flipbuilder_help

Jak wyświetlić wideo/stronę internetową w wyskakującym okienku w moim flipbooku?

Pokaż wideo w wyskakującym okienku #

1. W edytorze multimediów wybierz element docelowy, taki jak ikona, tekst i obraz.

2. Następnie kliknij [Aktywuj działanie] oraz [Wyzwalanie po kliknięciu/najechaniu myszą/opuszczeniu myszy].

3. Kliknij [Wyskakujące wideo].

4. Wklej swój kod genetyczny wideo, link wideo, identyfikator YouTube lub identyfikator Vimeo w puste pole po wybraniu odpowiedniej opcji. Możesz też wstawić lokalne wideo bezpośrednio z komputera.

Poza tym możesz wykonać niektóre ustawienia gry, takie jak [Automatyczne odtwarzanie], [Pętla] oraz [Wstrzymaj muzykę w tle podczas odtwarzania].

5. Kliknij [Ratować] lub [Zapisz i wyświetl podgląd] aby podejrzeć efekt swoich ustawień.

show-video-in-a-pop-up-window

Pokaż witrynę w wyskakującym okienku #

1. W edytorze multimediów wybierz element docelowy, taki jak ikona, tekst i obraz.

2. Następnie kliknij [Aktywuj działanie] oraz [Wyzwalanie po kliknięciu/najechaniu myszą/opuszczeniu myszy].

3. Kliknij [Wyskakujące okno].

4. Wklej link do filmu/strony internetowej w puste miejsce i edytuj tytuł.

5. Kliknij [Zapisz] lub [Zapisz i wyświetl podgląd] aby podejrzeć efekt swoich ustawień.

show-video-or-website-in-a-pop-up-window

Powered by BetterDocs

pl_PLPolski