flipbuilder_help

ฉันจะอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บเงินได้ที่ไหน (วิธีการชำระเงิน, ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน, อีเมลเรียกเก็บเงิน)

ขั้นที่ 1: กด [Ctrl+Alt+U] เพื่อเพิกถอนรหัสใบอนุญาตของคุณ #

รหัสใบอนุญาตจะไม่ถูกต้องอย่างถาวรหลังจากที่คุณเพิกถอนได้สำเร็จ

ขั้นที่ 2: จับภาพหน้าจอของเนื้อหาป๊อปอัปแล้วส่งไปที่ บริการลูกค้า. #

จากนั้นคุณจะได้รับเงินคืนของโปรแกรม
เพิกถอนรหัสใบอนุญาตของคุณ

Powered by BetterDocs

thไทย